Bharat

All Posts about country: Bharat, its Heritage, Culture and History, People, their living and things related to them.


Indian Currency Notes
शासनाच्या प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार रु. 500 आणि रु. 1000 च्या नोटा आजपासून चलनातून बाद करण्यात आल्या आहेत. यापुढे त्या वैध मानल्या जाणार नाहीत. शासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जनतेची कमीत-कमी गैरसोय व्हावी यासाठी खालील मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत:   (i) 30 डिसेंबर, 2016 च्या कार्य कालावधीपर्यंत, जुन्या रद्द करण्यात आलेल्या नोटा बँकांच्या शाखांमध्ये किंवा आरबीआयच्या कार्यालयांतून नागरिकांना/व्यक्तींना त्यांच्या बँक खात्यात भरता येऊ शकतात/किंवा इतर नोटांच्या रुपात बदलून घेता येऊ शकतात. […]

Cancellation of High Denomination Notes by Govt. of India


Yoga poses for a new Yogi
There are many reasons why you should add yoga practice to your everyday routine for exercise. Yoga adds to health of your mind and body. It helps you relax and removes mental fog, improves your body balance, adds muscular tone and flexibility, and reduces your stress and much more. Even simply inhaling and exhaling through nose steadily (Pranayama) can improve your overall health. But it can appear quite intimidating for […]

Yoga poses for a new YogiKalam & Youngsters of India
When the Indian posed the question ‘India Tomorrow’: Global Giant or Pygmy? Sometimes, I feel a nation of billion people think like a nation of million people. Why is it so? I consider no other nation has got the civilization heritage like India to live a near peaceful life. We got freedom in 1947 as a result of what I call the first vision for the nation. This vision created […]

Vision For 2020


Flag Of India
खरंच भारत स्वतंत्र आहे का? जाणून घेण्याचा हा एक प्रयत्न….. “Transfer of Power Agreement” (सत्ता हस्तांतरण करार) चा अर्थ जाणून घ्या आणि इतरांनाही सांगा.         14 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले नाही, तर सत्ता हस्तांतरणाचा करार झाला होता.  सत्ता हस्तांतरण करार (Transfer of Power Agreement )  म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्याचा करार ! हा इतका घातकी करार आहे कि इंग्रजांनी 1615 ते 1857 पर्यंत केलेले सर्व 565 करार जरी एकत्र केले तरी त्यापेक्षा […]

“Transfer of Power Agreement”-सत्ता हस्तांतरण करार