TechLogic


Facebook Desktop Mode
प्रश्न: माझे फेसबुक मित्र माझ्या खात्यावर “Game Requests”/गेम रिक्वेस्ट [खेळ विनंत्या] पाठवतात ज्या गेम मी खेळत नाही. मला त्यांचा काही उपयोग नाही आणि ते कसे हटवावे ते समजत नाही. कृपया काही मदत करू शकाल का? साधे उत्तर: हो, नक्कीच. लक्षात […]

फेसबुक गेम्स रिक्वेस्ट थांबविणे-ब्लॉक करणे